เราไม่ทิ้งกัน ได้สถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 63 คืออะไร?

206
แชร์ข่าวนี้

กระทรวงการคลัง เฉลยคนที่ได้สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์จากลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

หลังจากที่ผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งก็มีหลายคนได้รับการแจ้งสถานะการลงทะเบียนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบางคนได้สถานะ “อยู่ระหว่างตรวจสอบ” ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 จนหลายคนสงสัยว่า เกิดอะไรขึ้น แล้วจะได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่า แล้วจะทบทวนคนอุทธรณ์ได้อย่างไร?

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ไขข้อสงสัยดังกล่าวไว้ 3 ข้อ ดังนี้

คำถาม: ได้รับสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเลย เมื่อโทรไปเช็กกับเจ้าหน้าที่กรุงไทยแล้วบอกว่าอยู่ในช่วงคัดกรองของรัฐ ของเก่ายังไม่เสร็จแล้วจะทบทวนคนอุทธรณ์ได้อย่างไร?

คำตอบมี 3 ข้อดังนี้

1. กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา โดยนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้

รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

recheck

2. การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการทบทวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยา ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด

3. การโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์ กระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งใช้เวลาเพียง 7 วันทำการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และการโอนเงินช่วยเยียวยาได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 8 – 17 เมษายน 2563 รวม 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทแล้ว


แชร์ข่าวนี้