ชาวบ้านแห่ซื้อประกันภัยโควิด-19 ทะลัก บริษัทโดนร้องเรียนออกกรมธรรม์ช้า

221
แชร์ข่าวนี้

ชาวบ้านร้อง “คปภ.” ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แล้วยังไม่ได้กรมธรรม์ ขณะที่เลขา คปภ. แจงจี้บริษัทประกันภัยเร่งออกให้แล้ว เหตุล่าช้าเพราะลูกค้าแห่ซื้อประกันภัยจำนวนมากกว่า 8 ล้านราย ทำให้ระบบตรวจสอบไม่ทัน พร้อมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ดูแลสิทธิประโยชน์ประชาชน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ล่าสุด ณ 17 เม.ย.63 มีผู้ซื้อแล้ว 8,154,409 ฉบับ ภายในเวลาเพียง 2 เดือนเศษ ขณะที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านสำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศถึง 272 เรื่องเกี่ยวกับการซื้อประกันโควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนจากส่วนภูมิภาค 147 เรื่อง และส่วนกลาง 125 เรื่อง โดยยุติได้แล้ว 249 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 23 เรื่อง

โดยข้อร้องเรียนที่ได้รับมากที่สุด คือ ซื้อประกันและจ่ายเบี้ยประกันภัยโรคโควิด-19 แล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท รองลงมาคือ ไม่สามารถติดต่อบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลผิด เป็นต้น ซึ่งการร้องเรียนในกรณีที่ยังไม่ได้รับกรมธรรม์ สำนักงาน คปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งรัดการออกและส่งกรมธรรม์ให้ผู้ร้องเรียนแล้ว

“จากการตรวจสอบบริษัทที่ออกกรมธรรม์ล่าช้า เกิดจากปัญหา 2 ส่วน คือ ปริมาณผู้ซื้อกรมธรรม์มีจำนวนมาก ทำให้ระบบตรวจสอบและออกกรมธรรม์ไม่สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังขาดการบริหารจัดการพนักงานที่ตรวจสอบคำขอและคีย์ข้อมูล ซึ่งสำนักงานได้กำชับให้บริษัทตั้งทีมงานขึ้น เพื่อเร่งรัดตรวจสอบและออกกรมธรรม์ให้กับประชาชนทั้งหมดโดยเร็ว รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้รองรับปริมาณความต้องการที่มีเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่กระบวนการรับคำขอจนถึงการออกกรมธรรม์ให้ประชาชน”

ทั้งนี้ คปภ.ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัย รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจากการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 13 เม.ย.63 ที่ประชุมมีมติให้บูรณาการการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยหากมีการร้องเรียนไปที่สำนักงาน คปภ.จังหวัด และหากไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ ให้ส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมสรุปประเด็นปัญหามายังฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน เพื่อนำเสนอคณะทำงานเฉพาะกิจ พิจารณาแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ของบริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย “ประชาชนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ขอให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. โทร.1186”

นายสุทธิพล กล่าวต่อว่า สำนักงาน คปภ.ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาด้านการประกันภัยให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันจากเดิมออกไปอีก 60 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเดียวกัน ที่ครบกำหนดเวลาผ่อนผันเบี้ยวันที่ 27 ก.พ.-30 มิ.ย.63, ยกเว้นคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน หากผู้เอาประกันขอต่ออายุ หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับวันที่ 27 ก.พ.-30 มิ.ย.63 เป็นต้น


แชร์ข่าวนี้