ทางหลวงชนบทลุยสร้างถนนผังเมืองนครพนมเชื่อมลาว หนุนท่องเที่ยวภูมิภาคเสร็จปลายปีนี้

199
แชร์ข่าวนี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ก่อสร้างถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บรรเทาการจราจรบนถนนสายหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางพื้นที่ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ นครพนมมีพรมแดนติดแม่น้ำโขง มีเขตชายแดนเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตเมือง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม ประกอบด้วย ถนนสาย ง เป็นการก่อสร้างถนนใหม่ สายทางแยกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และไปบรรจบกับถนนเฟื่องนครและถนนนิตโย โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกมี 6 ช่องจราจร บริเวณช่วงอื่นๆ มี 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทาง ทางจักรยานบริเวณชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ระยะทางรวม 3.774 กิโลเมตร

ส่วนถนนสาย ค3 และ ค4 เป็นการก่อสร้างสายทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240 มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณ กม.5+864 และไปตัดกับถนนสาย ง ต่อเนื่องไปเชื่อมกับถนนเทศาประดิษฐ์ จุดสิ้นสุดโครงการไปบรรจบกับถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) ระยะทางรวม 2.134 กิโลเมตร ปัจจุบันโครงการก้าวหน้าไปแล้วกว่า 29% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ งานก่อสร้างสะพาน และงานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 256.995 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี (2561-2563)


แชร์ข่าวนี้