ไข่ไก่ไม่ใช่ของแพงราคาดิ่ง 2.60 บาท ผลิตล้นตลาดส่งขาย 3 จังหวัดภาคใต้

221
แชร์ข่าวนี้

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาตรการห้ามส่งออกไข่ไก่ชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ ทำให้ขณะนี้มีปริมาณไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น ผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค จนบางจังหวัดเริ่มมีปริมาณล้นตลาด และราคาปรับลดลง แต่ยังพบว่าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ซึ่งไม่ใช่แหล่งผลิตไข่ไก่ ปริมาณยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ จึงได้สั่งให้เร่งกระจายไข่ไก่ลงไปใน 3 จังหวัดโดยด่วน

“3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีฟาร์มไข่ไก่ในพื้นที่น้อย ใช้ระยะทางที่ไกลในการขนส่งจากนอกพื้นที่ จึงบริโภคไข่ไก่จากมาเลเซีย แต่ขณะนี้การนำเข้าติดขัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องปิดด่าน ทำให้ไข่ไก่ราคาสูงขึ้น” นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ราคาไข่ไก่คละ หน้าฟาร์มปรับลดลงจากฟองละ 2.80 บาท เหลือฟองละ 2.60 บาท ส่วนหนึ่งมาจากการแก้ปัญหาของรัฐทำให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในช่วงก่อนหน้าที่ประชาชนตื่นตุนไข่ไก่ไว้รองรับช่วงกักตัวอยู่บ้าน รวมถึงประชาชนเลิกกันตุนแล้ว ทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติ


แชร์ข่าวนี้