168 คนไทยกลับจากนิวซีแลนด์ ถึงไทยแล้ว คัดกรองเบื้องต้นไม่พบไข้ ส่งกักตัวตามขั้นตอน

 • 193 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 27 เม.ย. 2563 ที่ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับ คนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว จำนวน 168 คน

โดยทั้งหมดเดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492 เดินทางมาจากประเทศนิวซีแลนด์ เครื่องลงเวลา 19.26 น. โดยทั้งหมดผ่านการตรวจคัดกรองแล้วไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูง เจ้าหน้าที่ได้ส่งขึ้นรถบัสไปดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐ ที่โรงแรมที่ทางการจัดเตรียมไว้แห่งแรก จำนวน 161 คน และโรงแรมแห่งที่สอง จำนวน 7 คน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้
 •  
 •  
 •  
 •  
 •