ด่วน! ครม. มีมติชัด ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม

230
แชร์ข่าวนี้

ด่วน! ที่ประชุม ครม. สวนมติที่ประชุม ศบค. ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคมนี้ ขอประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดเดินทางออกต่างจังหวัด

วันที่ 28 เม.ย. รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระบุในวาระพิจารณาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพ.ค. หลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุด ทั้ง 4 วันในเดือนพ.ค. ประกอบด้วย วันแรงงาน 1 พ.ค.,วันฉัตรมงคล 4 พ.ค., วันวิสาขบูชา 6 พ.ค. และวันพืชมงคล 11 พ.ค. ออกไปก่อน ไม่ให้เป็นวันหยุดนั้น

ปรากฏว่าที่ประชุม ครม.มีความเห็นตรงกันข้าม โดยมีมติให้คงวันหยุดทั้ง 4 วันเหมือนเดิม เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้มงวดในมาตรการต่างๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการคมนาคม การรักษาความปลอดภัย

โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากช่วงวันที่ 1-11 พ.ค. มีวันหยุดใกล้กันหลายวัน เมื่อรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แล้ว อาจจะมีผู้ลาเพิ่มให้ได้วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้การเดินทางข้ามจังหวัด เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการแพร่โรค

จึงขอให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดเดินทางไปต่างจังหวัด ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาให้ลาหยุดเพิ่มหรืองดให้บริการรถโดยสารทางไกล เจ้าหน้าที่จะต้องเพิ่มความเข้มงวดตามด่านตรวจ

ขอขอบคุณ

cr. ข่าวสดออนไลน์


แชร์ข่าวนี้