ขนส่งฯ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มรถทัวร์ ย้ำผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง

210
แชร์ข่าวนี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น นครนายก กาญจนบุรี อุทัยธานี สมุทรปราการ ปทุมธานี นราธิวาส สระแก้ว ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครปฐม นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เพชรบุรี ปราจีนบุรี แพร่ เชียงราย ฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ สตูล เลย กำแพงเพชร ตราด เพชรบูรณ์ นครพนม นนทบุรี ระนอง สระบุรี ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารระหว่างจังหวัด และรถโดยสารภายในจังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคจังหวัดปลายทาง และมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยจัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing รวมถึงการจัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และจัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วย นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต้องมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง

รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งดูแลให้ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด กรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำอยู่เสมอโดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทาง หลีกเลี่ยงการอยู่รวมกลุ่มในที่ชุมชน และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้