สหภาพฯบินไทย โร่ร้องบิ๊กตู่ ค้านแปรรูป คงสวัสดิการ ห้ามกระทบพนักงาน

271
แชร์ข่าวนี้

สหภาพฯบินไทย โร่ร้อง “บิ๊กตู่” ย้ำจุดยืน ค้านแปรรูป- แยกหน่วยงาน-คงสวัสดิการพนักงาน ลั่น พร้อมปรับโครงสร้าง แต่ต้องไม่กระทบพนักงาน

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวน 15 คน นำโดย นายนเรศ ฝั่งแย้ม ประธานสหภาพฯ ยื่นเรื่องถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนของสหภาพฯ ต่อกรณีแผนฟื้นฟูบริษัทฯการบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดยนายนเรศ กล่าวว่า สหภาพแรงงานฯ ขอแสดงจุดยืนในการดูแล ปกป้องบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)โดยเน้นในเรื่องของสถานะคงสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ และการอยู่ร่วมกันของทุกหน่วยงานของบริษัทฯและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึงสวัสดิการ ของพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิม

ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งสหภาพแรงานฯเห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมืองต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและจะส่งข้อมูลการทุจริตผ่านช่องทางที่รัฐบาลนำเสนอ

รวมถึงการลดขนาดขององค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยความสมัครใจของพนักงาน ตามแผนพื้นฟูบริษัท ที่ที่จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และไม่กระทบกับสภาพการจ้างงานของพนักงานบริษัท

“สหภาพแรงงานฯ ของบริษัทฯยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยขอแสดงเจตนารมณ์ คัดค้านการแปรรูป บริษัทฯ ด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯออกจากกัน ที่จะมีผลให้บริษัท การบินไทย พ้นสภาพจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติและต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น”

จากนั้นตัวแทนสหภาพฯ หารือกับนายสุภรณ์ ถึงปัญหาและขอเสนอแนะต่างๆเพิ่มเติม เพื่อรายงานให้นายกฯรับทราบต่อไป

cr. ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้