ธ.ก.ส. แจง www.เยียวยาเกษตรกร.com ไม่ใช่เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับ 15,000 บาท

163
แชร์ข่าวนี้

ธ.ก.ส. แจง www.เยียวยาเกษตรกร.com ไม่ใช่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) ยืนยันตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรอย่างละเอียดยิบเพื่อคัดกรองคนที่จะได้รับสิทธิ์จริงๆ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรกกว่า 8.3 ล้านคน ซึ่งเป็นการส่งรายชื่อจาก 7 หน่วยงาน ทั้งการปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์, ยาสูบ และปลูกข้าว ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี จึงต้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้รายชื่อเกิดซ้ำซ้อนกับการรับเงินเยวยา 5,000 บาท จากเราไม่ทิ้งกัน ที่กำลังทบทวนสิทธิ์อยู่ในตอนนี้ 

โดยการตรวจสอบจะดูที่บัตรประชาชน ผู้รับเงินแต่ละคนต้องมีทะเบียนบ้านต่างกัน แม่บ้านหนึ่งหลังมีหลายคน มีทั้งเลี้ยงปลา ปลูกผัก ทำไร่ จะได้รับครัวเรือนละ 5,000 บาท รวมถึงข้าราชการบำนาญและผู้ประกันคนที่ทำการเกษตร ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อให้เหลือเพียงสิทธิ์เดียวในการรับเงินช่วยเหลือ

ส่วนเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ที่เริ่มเปิดเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นการเปิดให้เกษตรกรที่มีไม่บัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. สามารถเข้ามาแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น เพื่อขอรับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) ไม่ใช่เป็นเว็บไซต์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่อย่างใด เพราะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ

ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้ามาแจ้งเลขบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นแล้วกว่า 2 แสนราย โดยหลังทำการตรวจสอบแล้วจะส่ง SMS ให้รับทราบเพื่อเตรียมรับเงินเยียวยาหลังวันที่ 15 พ.ค. นี้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้