วิธีตรวจสอบค่าไฟฟ้า MEA ตามมาตรการของรัฐ สรุปต้องจ่ายเท่าไหร่?

180
แชร์ข่าวนี้

วิธีตรวจสอบค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เพียงแค่กรอกเลขบัญชีแสดงสัญญา และรหัสเครื่องวัดที่ได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า รู้ได้ทันทีว่าได้รับส่วนลดเท่าไหร่ และต้องจ่ายในรอบเดือนนั้นกี่บาท

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบดังนี้

  ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1

  • ให้ใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย ในเดือน เม.ย.-มิ.ย. 63 (3 เดือน)
  • ขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า 6 เดือน ในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 63 (3 เดือน)
  • ใช้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีในเดือน มี.ค.-พ.ค. 63 (3 เดือน)
  • ส่วนลดค่าไฟฟ้า 3% ในเดือน เม.ย.-มิ.ย. 63 (3 เดือน) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท

  ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอาศัยประเภท 1.2 และ 1.3

  • ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเทียบกับเดือนฐาน (ก.พ. 63) ในเดือน มี.ค.-พ.ค. 63 เป็นเวลา 3 เดือน
  • ส่วนลดค่าไฟฟ้า 3% ในเดือน เม.ย.-มิ.ย. 63 (3 เดือน) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท

โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (12 พ.ค. 63) สามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการดังกล่าวไปจ่ายค่าไฟฟ้าซึ่งจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโดยอัตโนมัติ

ส่วนกรณีที่ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วโดยยังไม่ได้รับส่วนลด ทาง MEA จะคืนเงินโดยหักลดในค่าไฟฟ้าเดือน มิ.ย. นี้เป็นต้นไป

หากผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า และสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ได้ที่ www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 เป็นต้นไป โดย Sanook Money ได้นำวิธีการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ MEA มาฝากกัน

1. เข้าเว็บไซต์ www.mea.or.th จากนั้นคลิก “ตรวจสอบค่าไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย”

ตรวจสอบค่าไฟฟ้า

2. เข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย อ่านเงื่อนไข-รายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมและยอมรับ” จากนั้นกดปุ่มยอมรับ

mea2

3. ระบบจะนำเข้าสู่การตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้า

mea3
  • กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เลข CA) 9 หลัก
  • รหัสเครื่องวัด 8 หลัก
    *ดูหมายเลขดังกล่าวได้ที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

จากนั้นกดตรวจสอบ

4. ระบบจะแสดงผลชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (ซึ่งเป็นผู้ที่วางเงินหลักประกัน) และประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

meatype

5. หากเลื่อนลงมาข้างล่างจะพบตารางการเปรีบเทียบรอบการใช้ไฟฟ้า โดยระบบจะยึดเดือน ก.พ. 63 ฐานในการคำนวณตามมติ ครม. พร้อมแสดงยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละเดือน

measale

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้