ธ.ก.ส. ทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้กลุ่มแรกกว่า 6.7 ล้านคน คาดครบ 26 พ.ค. นี้

184
แชร์ข่าวนี้

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุ พร้อมโอนเงินเยียวยาเกษตรกรในกลุ่มแรกที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาท นาน 3 เดือน คาดโอนเสร็จครบล็อตแรก 6.77 ล้านคนในวันที่ 26 พ.ค. นี้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยวางเป้าไว้ 10 ล้านคน คนละ 15,000 บาท แบ่งจ่าย 3 งวด งวดละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ค. – ก.ค. 63) ว่า ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาดังกล่าวจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.46 ล้านคน โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น มาตรการเราไม่ทิ้งกัน, ข้าราชการบำนาญ, ผู้ประกันตนมาตรา 33 ของประกันสังคม และโครงอื่นๆ รวมถึงสถานะผู้เสียชีวิต เบื้องต้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในกลุ่มแรก จำนวน 6.77 ล้านคน

โดย ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรวันนี้ (15 พ.ค. 63) เป็นวันแรก จำนวน 1 ล้านคนไปแล้ว และจะจ่ายเงินเยียวยาให้ครบในกลุ่มแรก 6.77 ล้านคน คาดแล้วเสร็จในวันที่ 26 พ.ค. นี้

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว สามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่นที่ได้เข้าไปแจ้งช่องทางการรับเงินเยียวยาเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ในกรณีที่ไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. หรือใช้แอปพลิเคชั่น Mobile Banking ถอน-กดเงินโดยไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน พ.ค. 63 ทาง ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน, เงินประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน และเงินเดือน อสม. เป็นต้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ธ.ก.ส. สาขาจะแจ้งนัดหมายการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ใช้สมุดบัญชี เพื่อลดความแออัดผู้มาใช้บริการที่สาขา เปิดเคาน์เตอร์ช่องทางพิเศษเพื่อตรวจสอบสถานะบัญชี การประสานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ว่าฯ นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยนัดหมายเป็นการเฉพาะกิจ เช่น การให้หัวหน้ากลุ่มลูกค้ารวมรวบบัญชีเงินฝากของสมาชิกมาเบิกถอน และกำหนดจุดออกไปบริการในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อไป

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. เตือนให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างขอรหัสผ่าน ATM หรือเลขที่บัตรประชาชน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้