สาธารณสุขประกาศยกเลิก “จีน-เกาหลี” เป็นพื้นที่โรคติดต่ออันตรายเสี่ยงติดโควิด-19

216
แชร์ข่าวนี้

ศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิก สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย หลังรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้อย่างดี

(15 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 มีเนื้อหาว่า

“ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

อย่างไรก็ดี สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ถือเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่มีความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในการแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและการควบคุมโรค โควิด 19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงเห็นสมควรให้ประกาศยกเลิก สาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด 19″

เท่ากับว่าขณะนี้ยังเหลือประเทศที่กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ดังนี้ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, มาเลเซีย, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ขอขอบคุณ

ภาพ :STR / YONHAP / AFP

แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้