เยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิรับ 15,000 บาท พร้อมเช็กสถานะอุทธรณ์ พร้อมใช้งานแล้ว!

250
แชร์ข่าวนี้

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 63) เริ่ม 16 พ.ค. นี้ พร้อมเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกร

นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่ขึ้่นปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร ณ วันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา มีคุณสมบัติรับเงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือน จำนวน 6.77 ล้านราย ทาง ธ.ก.ส. จะจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 15-20 พ.ค. 63 จำนวน 3.3 ล้านราย ส่วนที่เหลือ 3.4 ล้านรายอยู่ระหว่างการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ คาดว่าจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ภายในวันที่ 25 พ.ค. นี้

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ http://savefarmer.oae.go.th/

และติดตามผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังติดปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือ เดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ได้แก่

  1. สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
  2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
  3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
  4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
  5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
  6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
  8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อสงสัย และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน หากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกจะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com ได้โดยตรง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้