ฮือฮา ม.มหิดล พบ “แมลงวันดูดเลือด” ชนิดใหม่ของโลก ที่แม่วาง จ.เชียงใหม่

208
แชร์ข่าวนี้

ทีมวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบแมลงวันดูดเลือด ชนิดใหม่ของโลก ที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

(16 พ.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล Faculty of Veterinary Science, Mahidol University เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบการค้นพบแมลงวันดูดเลือด (Haematobosca aberrans sp.nov.) ชนิดใหม่ของโลก ถูกค้นพบใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จัดอยู่ในวงศ์ Muscidae วงศ์ย่อย Stomoxyinae

ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนชนิดของแมลงวันดูดเลือดในวงศ์ย่อยนี้ 11 ชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่ใช้แยกจากแมลงวันดูดเลือดสกุลเดียวกันคือ ตัวเต็มวัยบริเวณอก ส่วน Katepisternum จะพบเส้นขนเพียง 1 เส้น (0+1) เท่านั้น

แมลงวันดูดเลือดจัดเป็นปรสิตภายนอก ที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย์โดยตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมียดูดกินเลือดสัตว์เป็นอาหาร เช่น โค กระบือ ม้า และสัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่สำคัญ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพยาธิ

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (0517.131/00192) บทความตีพิมพ์ในวารสาร Zootaxa 15 เม.ย.2563

ทั้งนี้ คณะร่วมผู้วิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.นายสัตวแพทย์ธนศักดิ์ ช่างบรรจง ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์, Dr. Adrian C Pont Oxford University Museum of Natural History สหราชอาณาจักร และ Prof. Gerard Duvallet Université Paul-Valéry ประเทศฝรั่งเศส

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :เฟซบุ๊ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้