รัฐพร้อมดูแล 82 สหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทย รอ ครม.เคาะแนวทางชัดเจน

234
แชร์ข่าวนี้

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมแนวทางในการดูแล 82 สหกรณ์เจ้าหนี้ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บมจ.การบินไทย (THAI) ในทุกรูปแบบไว้แล้ว รอเพียงการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะมีมติออกมาอย่างไร

โดยเมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินของแต่ละสหกรณ์แล้วพบว่าค่อนข้างดีถึงดีมาก และสัดส่วนที่ลงทุน 42,229 ล้านบาท คิดเป็น 3.62% ของสินทรัพย์ที่สหกรณ์เหล่านั้นมี 1.17 ล้านล้านบาท ซึ่งทุกฝ่ายเชื่อว่า ครม.จะเลือกแนวทางที่ดีที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ที่มาลงทุน จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์ทั้ง 82 แห่งสบายใจได้ ไม่แห่ไปขอถอนเงินจนกระทบต่อสหกรณ์แต่ละแห่ง

“รอให้คณะรัฐมนตรีมีมติออกมาก็จะทราบว่าจะต้องเข้าไปช่วยดูแลกันอย่างไรตามกฎหมายสหกรณ์ เช่น การผ่อนคลายเกณฑ์ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น เพราะเท่าที่ฟังคือสหกรณ์ต่างๆ กังวลว่า การบินไทยจะไม่มีเงินคืนค่าหุ้นเมื่อครบกำหนดชำระ แต่เมื่อเอาข้อมูลมากางก็พบว่า ไม่ได้ครบกำหนดพร้อมกัน แต่เป็นการทยอยครบกำหนดในห้วงระยะเวลา 14 ปี และในรอบปี 2563 มีเพียง 21 แห่ง ปี 64 จำนวน 25 แห่ง วงเงิน 2 ปีที่ครบกำหนดรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของการบินไทยที่มีนับแสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากกรณีการบินไทยไม่สามารถจ่ายได้จริงก็สามารถใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ผ่อนหลักเกณฑ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ตามที่กฎหมายกำหนด แต่คาดว่าไม่น่าจะมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น” น.ส.มนัญญา กล่าว

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ทุกสหกรณ์ที่มาลงทุนล้วนเป็นสหกรณ์ชั้น 1 ที่มีฐานะการเงินมั่นคง และใช้เงินที่มาจากสมาชิกของตนเองเป็นหลัก เทียบสัดส่วนลงทุนเฉลี่ย 3.6% ของสินทรัพย์ และมีเพียง 7 แห่งที่ลงทุนต่อสินทรัพย์มากกว่า 10% และพบว่ามีเพียง 15 สหกรณ์หรือ 18% ที่สภาพคล่องน้อยกว่า 10% ที่เหลือคือ 67 สหกรณ์หรือ 82% มีสภาพคล่องมากกว่า 82%

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความตื่นตระหนกไปถอนเงินเริ่มลดลง จากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกถอนเงินผิดปกติประมาณ 100-200 ล้านบาทใน 5-6 สหกรณ์ จากปกติที่จะถอนเฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อวัน

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยเองที่ลงทุนใน บมจ.การบินไทย ด้วยเช่นกัน มีสภาพคล่องประมาณ 8,700 ล้านบาท น่าจะเพียงพอกับสมาชิกที่จะมาถอนเงินในช่วงระยะสั้นจากความไม่เชื่อมั่น แต่หลังจากนี้น่าจะดีขึ้น เพราะสหกรณ์ดังกล่าวมีกำไรต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

“ขณะนี้การถอนเงินก็เบาบางลงแล้ว หากแนวทางการแก้ไขปัญหาการบินไทยมีความชัดเจนว่าจะไปทิศทางใดก็จะยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกมากยิ่งขึ้น” นายพิเชษฐ์ กล่าว

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้