ด่วน! การบินไทย แต่งตั้ง 4 บอร์ดบริหารใหม่ พร้อมมีผลให้ทำงานได้ทันที

152
แชร์ข่าวนี้

การบินไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ตั้ง 4 บอร์ดบริหารใหม่ พร้อมมีผลให้ทำงานได้ทันที

(25 พ.ค.63) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายละเอียด ระบุว่า

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้

1.แต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

2.แต่งตั้ง บุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพินิจ พัวพันธ์

3.แต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางปราถนา มงคลกุล

4.แต่งตั้ง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาว ศิริกุล เลากัยภัย

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้