ชาวสวนยาง ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 ได้ 28 พ.ค. นี้

192
แชร์ข่าวนี้

ชาวสวนยางสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรได้ในวันที่ 28 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง 15,000 บาท ว่า ปัจจุบันทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. มีจำนวนกว่า 1.8 ล้านราย ซึ่ง กยท. ได้ส่งรายชื่อทั้งหมด ให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อรวบรวมส่ง กระทรวงการคลัง พิจารณาตรวจสอบสิทธิ์

โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินเยียวยาไปแล้วบางส่วน ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทั้ง กยท. และกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ในส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. หน่วยเดียว ข้อมูลล่าสุดได้รับแจ้งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. เป็นต้นไป และ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม นี้ จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยาง อย่าตื่นตระหนก หากในช่วงนี้ตรวจสอบทางระบบไม่พบชื่อตนเอง

หากสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา สามารถแจ้งอุทธรณ์กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคใกล้บ้านทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่

1. กยท. จังหวัด/สาขา
2. เกษตรจังหวัด/อำเภอ
3. ประมงจังหวัด/อำเภอ
4. ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ
5. ศูนย์หม่อนไหมภูมิภาค
6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โรค Covid – 19 ของ กยท.

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้