เฉลยขั้นตอนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท รวดเดียว เฉพาะกลุ่มที่ 3

 • 215 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares

เปิดขั้นตอนเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนอย่างไรถึงได้เงินรวดเดียว

เพจเฟซบุ๊กเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน โพสต์ข้อความพร้อมภาพเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เริ่มโอนแล้วจนถึงวันที่ 29 พ.ค. 63

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 63 มีประมาณ 1.57 ล้านราย

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิ.ย. 63 มีราว 1.3 แสนคน จะได้รับเงินรวดเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท โดยมีแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกรดังนี้

 1. เกษตรกรคาดว่าจะปลูกระหว่าง 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 63 กรอกแบบคำร้อง ทบก.01 และยื่นที่กล่อง สนง. เกษตรอำเภอ ระหว่าง 1-15 พ.ค. 63
 2. ปิดรับกล่องรับแบบ ทบก.01 ในวันที่ 15 พ.ค. 63 (เวลาราชการ)
 3. รายงานจำนวนเกษตรกร แบบ ทบก.01 ในระบบ ทบก. (ภายใน 16 พ.ค. 63)
 4. เกษตรกร แจ้งยืนยันหลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน (ภายใน 16 พ.ค. – 15 ก.ค. 63)
 5. บันทึกข้อมูลในระบบ ทบก. (ภายใน 16 พ.ค.-15 ก.ค. 63)
 6. ตรวจสอบ/จัดชุดติดประกาศและยืนยันในระบบ ทบก (ภายใน 22 ก.ค. 63)
 7. ส่งข้อมูล สศก./ธ.ก.ส. (25 ก.ค. 63)
 8. ธ.ก.ส. จ่ายเงินครั้งเดียว 15,000 บาท (ภายใน 31 ก.ค. 63)

*(ข้อ 7-8) ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการฯ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares