“การบินไทย” ขออภัยคืนค่าตั๋วไม่ได้ เหตุอยู่ช่วงฟื้นฟู-ยันดูแลลูกค้า

264
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องหยุดทำการบินชั่วคราว และผู้โดยสารจำนวนมากไม่สามารถเดินทางได้ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยขยายอายุบัตรโดยสาร เปลี่ยนบัตรโดยสารให้เป็น Travel Voucher ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับราคาบัตรโดยสารเดิม การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ภายใน 180 วัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ดี ขณะนี้บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางแล้ว บริษัทฯ จึงถูกบังคับด้วยข้อกฎหมายทำให้ยังไม่สามารถชำระคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ในขณะนี้ บริษัทฯต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่อาจชำระเงินคืนให้ลูกค้ารายต่างๆ ได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) อย่างดีที่สุดภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน โดยจะแจ้งถึงสิทธิของท่าน และความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการทางช่องทางต่างๆต่อไป

ทั้งนี้ ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย และขอให้ผู้โดยสารมั่นใจว่า บริษัทฯยังคงดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของการบินไทย รวมถึงสมาชิกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกท่าน ขอขอบพระคุณที่ลูกค้ามีความเข้าใจและสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการต่างๆ เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ กลับมาประกอบการอย่างแข็งแกร่งต่อไป

ขณะที่ความคืบหน้าภายหลังศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มีรายงานว่าบริษัทการบินไทยฯ ในฐานะลูกหนี้ยื่นขอแก้ไขคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเกี่ยวกับผู้ทำแผนฟื้นฟู โดยขอตัดรายชื่อนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร จากผู้ทำแผน เนื่องจากได้ลาออกจากกรรมการบริษัท ทำให้รายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟู มีการเสนอบริษัทเอิร์นแอนด์ยัง (EY) บริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาการลงทุน กับกรรมการลูกหนี้ 5 คน 1.พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการการบินไทย 2.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 5.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้