เงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท โอนเข้าบัญชีวันนี้ ย้ำไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะ

163
แชร์ข่าวนี้

เงินเยียวยาคนพิการ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเงินโอนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันนี้ (29 พ.ค. 63) คนละ 1,000 บาท

เพจเฟซบุ๊กกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระบุโอนเงินเยียวยา 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันนี้

ซึ่งเงินเยียวยาคนพิการเป็นเงินที่จ่ายครั้งเดียวโดยที่ผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจากรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

สำหรับการโอนเงินเยียวยาคนพิการ จะมี 2 กรณี

  • กรณีที่ 1 คนพิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63
  • กรณีที่ 2 คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63

ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63

หากหลังจากวันที่ 15 มิ.ย. 63 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้