สุขภาพจิตย่ำแย่! คนวิตกรายได้ลด รายจ่ายเพิ่มช่วงโควิด-19 ระบาด

184
แชร์ข่าวนี้

“สวนดุสิตโพล” เผย คนวิตกรายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำสุขภาพจิตย่ำแย่

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน กรณี “ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้” ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 เมื่อถามถึง “10 ความวิตกกังวล” ของคนไทย ณ วันนี้ นอกจากโรคระบาดโควิด-19 พบว่า

ร้อยละ 71.50 ระบุ รายจ่าย/ค่าใช้จ่ายในครอบครัว รองลงมาร้อยละ 70.00 ระบุ สุขภาพอนามัยของตนเองและคนในครอบครัว ร้อยละ 67.60 ระบุชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและคนในครอบครัว ร้อยละ 67.20 ระบุ รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง ร้อยละ 64.21 ระบุ ไม่มีเงินออก/เงินออมลดลง ร้อยละ 63.67 ระบุ การเดินทางไปทำงาน/ไปธุระลำบาก ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 63.46 ระบุ การทำงาน/ประกอบอาชีพ กลัวตกงาน ร้อยละ 60.55 ระบุ หนี้สินเพิ่มมากขึ้น / ไม่มีเงินผ่อนชำระ ร้อยละ 60.07 ระบุ สภาพจิตใจที่ย่ำแย่/เครียด คิดมาก เบื่อชีวิต

ขอขอบคุณ

ภาพ :AFP

แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้