SpaceX ได้รับอนุญาตจาก FAA เพื่อทดสอบการบินต้นแบบยานอวกาศ Starship

192
แชร์ข่าวนี้

สำนักงานการขนส่งอวกาศเชิงพาณิชย์ขององค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ได้เผยแพร่ใบอนุญาตให้ SpaceX สามารถทดสอบต้นแบบ Starship ทำการบิน Suborbital (การบินในระดับวงโคจรย่อย) จากศูนย์ทดสอบใน Boca Chica รัฐเท็กซัสใกล้กับ Brownsville

SpaceX ได้ติดตั้งเครื่องยนตฺ์ Raptor เข้ากับยานต้นแบบ Starship SN4 และผ่านการทดสอบ Static Fire เมื่อ 5 พฤษภาคม (เป็นการทดสอบเผาไหม้เครื่องยนต์ด้วยเชื้อเพลิงมีเทนและออกซิเจนเหลวอย่างเต็มแรงขับ ซึ่งเหมือนกับการทดสอบบินในระยะสั้นและเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะถูกปล่อยให้บินจริง) แต่ยานไม่ได้บินลอยขึ้นมาจากแท่นปล่อย

การบินทดสอบจะมีการจำกัดพื้นที่เหนือน่านฟ้าชั่วคราวในวันที่ 1 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 15.00 น. ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ (เวลาในไทย 18.00 น. 1 มิถุนายน – 2:00 น. 2 มิถุนายน) และได้จำกัดน่านฟ้าถึงระดับความสูง 26,000 ฟุต (7,925 เมตร) ซึ่ง SpaceX เคยประกาศไว้ว่าจะบินในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามการจำกัดน่านฟ้าก็เคยถูกนำมาใช้ทดสอบเผาไหม้เครื่องยนต์ (Static Fire Tests) ที่บินในระดับต่ำมากมาแล้วของยานต้นแบบ Starship รุ่นก่อนที่เรียกว่า Starhopper ในระดับความสูง 150 เมตรเมื่อปีที่แล้ว

หลังจาก Starhopper ก็ได้มีการสร้างยานต้นแบบใหม่ที่เรียกว่า Starship Mark 1 หรือ MK1 ซึ่งซีอีโอสัญญาว่าจะสามารถบินขึ้นไปที่ระยะ 65,000 ฟุตหรือประมาณ 20 กิโลเมตรแล้วกลับมาและลงจอด แต่ MK1 ได้ถูกทำลายในการทดสอบแรงดันของถังเมื่อเดือนพฤศจิกายน

ต่อมา SpaceX ได้สร้างต้นแบบใหม่ในชื่อ Starship SN1 และทำการทดสอบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ซึ่งล้มเหลวโดยระเบิดในระหว่างทดสอบแรงดันไนโตรเจนเหลว ต่อมา Starship SN2 ได้ถูกทดสอบเมื่อ 8 มีนาคมซึ่งสามารถผ่านการทดสอบแรงดันที่อุณหภูมิต่ำและแรงขับของเครื่องยนต์ได้ จากนั้น Starship SN3 ได้ถูกทดสอบเมื่อ 3 เมษายนซึ่งล้มเหลวโดยพังลงมาในระหว่างการทดสอบแรงดันด้วยความผิดพลาดในการกำหนดค่าการทดสอบ และ 27 เมษายน Starship SN4 ได้ผ่านการทดสอบแรงดันไนโตรเจนเหลว ต่อมา 5 พฤษภาคม Starship SN4 ได้ผ่านการทดสอบ Static Fire ที่ติดตั้งด้วยเครื่องยนตฺ์ Raptor เป็นครั้งแรก

เชื่อว่าปลายสัปดาห์นี้ภารกิจ Crew Dragon Demo-2 ของ SpaveX จะสามารถส่ง 2 นักบินอวกาศไปยัง ISS หรือสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จ จากนั้นเราก็จะได้ชมการทดสอบการบินของ SN4 กันต่อ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้