เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รับ 15,000 บาท เกษตรกรที่ตกหล่นต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนยื่นอุทธรณ์

145
แชร์ข่าวนี้

ตรวจสอบสิทธิ์้เยียวยาเกษตรกร รับ 15,000 บาท เกษตรกรที่ปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนแล้วยังไม่ได้เงิน หรือตกหล่นต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมก่อนยื่นอุทธรณ์กับ 8 หน่วยงาน

เกษตรกรที่ปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไว้แล้วนั้น แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้กับ 8 หน่วยงาน ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 63

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร มีดังนี้

  1. บัตรประชาชน/หลักฐานการมอบอำนาจ
  2. บบรับเรื่องอุทธรณ์

นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th ภายใน 8 วัน นับจากการยื่นอุทธรณ์

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้