ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พบ จรัญ มีกว่า 200 ล้าน ส่วนใหญ่ของภรรยา

 • 263 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

“ป.ป.ช.” เปิดทรัพย์สินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พบ “จรัญ ภักดีธนากุล” มีทรัพย์สินกว่า 200 ล้าน ส่วนใหญ่เป็นของภรรยา ฟาก “วิรุฬห์ แสงเทียน” มีทรัพย์สิน 19 ล้านบาท ส่วน “จิรนิติ หะวานนท์” มีร้อยกว่าล้าน ไร้หนี้สิน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วย

กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 มี 2 รายคือ

1.​ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีรายได้รวมกับของภรรยา 13,398,142 บาท มีรายจ่ายรวม 5,246,860 บาท ทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 206,133,234 บาท เป็นของนายจรัญ 11,635,704 บาท รายได้หลักจากเงินลงทุนในหุ้นระยะยาวธนาคารไทยพาณิชย์และตราสารหนี้ระยะสั้น ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สิน 194 ล้านกว่าบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินถึง 156 ล้านบาท

มีหนี้สิน 22,112,033 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นของคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 184 ล้านกว่าบาท

2.​ นายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีรายได้รวม 3.2 ล้านบาท รายจ่าย 1.5 ล้านบาท มีทรัพย์สินรวม 32.3 ล้านบาท เป็นของนายนุรักษ์ 10 กว่าล้านบาท เป็นของคู่สมรสราว 21 ล้านบาท มีหนี้สินของนายนุรักษ์ ราว 345,000 บาท 

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 31 ล้านบาทเศษ

กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 จำนวน 3 ราย คือ 

1. นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส 19 ล้านกว่าบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก มีหนี้สิน 88,000 บาทเศษ ซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีของนายวิรุฬห์ ราว 74,000 บาท 

2. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีทรัพย์สินร่วมกับคู่สมรส ราว 24 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 3 แสนกว่าบาท

3. นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส 114 ล้านกว่าบาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินกว่ารวมมูลค่ากว่า 75 ล้านบาท โดยไม่มีหนี้สิน

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2563 ที่ห้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช. และผู้สนใจยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th

อย่างไรก็ตาม สำหรับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่เข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้นั้น ถือเป็นครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares