Twitter ลบ 32,242 บัญชีที่ดำเนินการด้านข้อมูลเชื่อมโยงกับรัฐจากจีน รัสเซียและตุรกี

191
แชร์ข่าวนี้

Twitter ได้โพสต์ในบล็อกว่าได้ลบ 32,242 บัญชีที่ตรวจพบว่าดำเนินการด้านข้อมูลเชื่อมโยงกับรัฐจากจีน รัสเซียและตุรกี บัญชีถูกระงับเนื่องจากการละเมิดนโยบายการจัดการแพลตฟอร์มของบริษัท นอกจากนี้ Twitter ยังจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ใน Foreign influence campaigns (แคมเปญที่รัฐบาลสหรัฐฯ ร่วมมือกับสื่อสังคมออนไลน์และบริษัทเทคโนโลยีเพื่อสกัดกั้นกิจกรรมที่จะบ่อนทำลายประชาธิปไตย)

จีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีเหล่านี้โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกมี 23,750 บัญชีที่เชื่อมโยงกับการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหลักภายใต้แคมเปญของจีน สรุปง่าย ๆ ว่ามีส่วนร่วมสูง และอีก 150,000 บัญชีถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มจำนวนบัญชีหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ติดตามน้อยจึงไม่ถูกลบบัญชี แต่เครือข่ายทั้งหมดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงของกิจกรรมที่บิดเบือนและทำงานร่วมกัน โดยเผยแพร่เรื่องราวสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนและยังผลักดันเรื่องหลอกลวงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฮ่องกง

นอกจากนี้มี 1,152 บัญชีที่ตรวจพบว่าเชื่อมโยงกับแคมเปญของรัสเซียและเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการส่งเสริมพรรค United Russia และโจมตีผู้ไม่เห็นด้วยทางการเมือง

ตุรกีได้เชื่อมโยงกับ 7,340 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีปลอมและถูกแฮ็กนำมาใช้เพื่อขยายการนำเสนอเรื่องราวทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม AK และแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนประธานาธิบดี Erdogan และยังถูกใช้สำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น เผยแพร่สแปมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้