ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

182
แชร์ข่าวนี้

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ออกรางวัล

รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 9 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

9182541 9191427 9198902 9364780 9367368
9185465 9192598 9361388 9365090 9368191
9186637 9193557 9362265 9366494 9369706
9187625 9194796 9364315 9367091 9369956
9187885 9196935 9364648 9367295 9369977
9191349 9197778

รางวัล ชุดพิมานมาศ ครังที4 หมวดละ 10 รางวัล รางวัล 50,000 บาท

AA 1007711 AA 1083886 AB 1068421 AC 1053407 AD 1027048
AA 1008822 AA 1086177 AB 1072834 AC 1063612 AD 1027835
AA 1012732 AB 1015014 AB 1086095 AC 1068752 AD 1031891
AA 1027612 AB 1020306 AB 1092251 AC 1083353 AD 1042620
AA 1030199 AB 1022198 AC 1014928 AC 1084260 AD 1052230
AA 1044842 AB 1052302 AC 1038680 AC 1089029 AD 1055797
AA 1051048 AB 1063723 AC 1040927 AD 1023787 AD 1076032
AA 1055846 AB 1064705 AC 1043072 AD 1025846 AD 1084439

รางวัลพิเศษ ชุดพิมานมาศ หมวดละ 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

AA 1080745 AB 1001254 AC 1011734 AD 1016242
AA 1099161 AB 1014647 AC 1021287 AD 1031111

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้