“สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” สวัสดีปีใหม่ สวพ.FM91

“สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” สวัสดีปีใหม่ สวพ.FM91
.
วันนี้ (23 มกราคม 2563) สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ สถานีวิทยุ สวพ.FM91 โดยมี คุณจิตต์ผ่องใส ศรีวังพล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจิตอาสาสัมพันธ์ สวพ.FM91 รับมอบ พร้อมขอบคุณที่ร่วมนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาโดยตลอด