วิธีสมัครเข้าร่วม “เราเที่ยวด้วยกัน” ชิงจองสิทธิ์ลดราคาที่พัก แถมรับเงินเที่ยว

504
แชร์ข่าวนี้

เปิดวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อจองสิทธิ์ลดราคาที่พัก แถมรับเงินเที่ยว เพียง 10 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก คาดสิทธิ์เต็มตั้งแต่วันแรก

จากกรณี ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีระยะเวลาทำโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 63 ซึ่งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่จากการรวมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” และ “เที่ยวปันสุข” ให้อยู่ในโครงการเดียว โดยมี 3 รายการย่อย คือ รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน) และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ โดยผู้จองที่พักมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร ในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง และจองที่พัก 1 ห้องจะได้รับสิทธิ์บัตรโดยสารไม่เกิน 2 ใบ ส่วนรถเช่าและรถโดยสารไม่ประจำทาง ยกเลิกการสนับสนุน เนื่องจากตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้

(เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์)

(เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 06.00 น. วันที่ 15 ก.ค. 2563)

(เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ เพื่อลงทะเบียนทันที – คลิกที่นี่)

วิธีการลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” สำหรับประชาชน

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2. ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย

4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ

5. ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม

6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

7. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

8. Check-out

9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อ 6, 9 และ 10 เฉพาะกรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 ก.ค. 63 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ต.ค. 63

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้