ประธานหอการค้าเชียงใหม่ เผยพิษโควิดทำจังหวัด สูญรายได้เดือนละหมื่นล้าน!!

238
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 22 ก.ค. นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงใหม่ 65% มาจากภาคการท่องเที่ยวและบริการ อีก23%มาจากภาคการเกษตร ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนั้น ทำให้เชียงใหม่ได้รับผลกระทบมากกว่าหลายจังหวัด เพราะเศรษฐกิจพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นหลัก ภาคการเกษตรก็ป้อนภาคการท่องเที่ยว จึงรับผลกระทบต่อเนื่องกันไปหมด

หากประเมินจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของเชียงใหม่ที่สร้างเม็ดเงินราวปีละ 2.3 แสนล้านบาท ดังนั้นเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการอย่างเดียวจะสร้างรายได้ประมาณปีละ 1.2 แสนล้านบาท ฉะนั้นหากนับตั้งแต่ มี.ค.63เป็นต้นมา จังหวัดเชียงใหม่สูญเสียรายได้ส่วนนี้ไปแล้วประมาณ เดือนละ1หมื่นล้านบาท

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากรายได้ขาดหายไป ผู้ประกอบการหลายราย รายได้แทบจะเป็นศูนย์ ขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังมีอยู่ ซึ่งความช่วยเหลือที่ต้องการมากที่สุดคือทุนหมุนเวียนที่อยากให้มีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้โดยไม่ยุ่งยาก และอยากให้มีการขยายมาตรการพักชำระหนี้ที่จะสิ้นสุดในเดือน ก.ย.63 ต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อประคับประคองให้ผู้ประกอบการยังอยู่ได้

ยอมรับว่างบประมาณ 4 แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น น่าเป็นปัจจัยหลักและเป็นความหวังในการที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากใช้อย่างถูกจุด

สำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยเฉพาะการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนั้น ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความเห็นว่า ปัจจัยทางการเมืองถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งยอมรับการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเป็นปัจจัยซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจบอบช้ำอยู่แล้ว ทั้งนี้หากเป็นไปได้อยากให้การท่องเที่ยวและการค้าขายฟื้นตัวอีกสักระยะหนึ่งก่อนค่อยมีการเคลื่อนไหวน่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ

cr. ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้