‘การบินไทย’ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผิดนัดชำระหนี้-หุ้นกู้รวม 8.5 หมื่นล้าน

149
แชร์ข่าวนี้

‘บินไทย’ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อ-หุ้นกู้รวม 8.5 หมื่นล้านคิดเป็น 33.14% ของสินทรัพย์รวม สิ้นธ.ค.62 ที่ 2.56 แสนล้าน

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ และ รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มเติมกรณีการผิดนัดชำระหนี้ตามนิติกรรม เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกตราสารหนี้ ของTHAI แบ่งเป็น กรณีการผิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการผิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้)

โดยขนาดของการปิดนักชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินและหุ้นกู้ข้างต้นมีมูลค่ารวม 85,068.82 ล้านบาท คิดเป็น 33.14% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด (งบการเงินรวม ณ 31 ธ.ค.2562) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 256,665.14 ล้านบาท และคิดเป็น 34.74% ของหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด (งบการเงินรวม ณ 31 ก.ค.2562) ซึ่งมีหนี้สินรวม 244,899.44 ล้านบาท

cr. ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้