“กระทิงแดง” โร่แจง “วรยุทธ อยู่วิทยา” ไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

193
แชร์ข่าวนี้

TCP  ชี้แจง “บอส อยู่วิทยา” ไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจในเครือ 

สืบเนื่องจากการรายงานข่าว การยกฟ้องคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดในความเกี่ยวข้องกันกับทางกลุ่มธุรกิจ TCP (บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด) และแบรนด์สินค้าต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP นั้น ทาง TCP ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ รับทราบข้อมูลดังกล่าวและเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ TCP ขอชี้แจงว่า คุณวรยุทธ อยู่วิทยา ไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้น ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร และ ไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เลย  ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ TCP มีทั้งหมด 7 ท่านดังต่อไปนี้

  1. คุณภาวนา หลั่งธารา
  2. คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา
  3. คุณจิรวัฒน์ อยู่วิทยา
  4. คุณปนัดดา อยู่วิทยา
  5. คุณสุปรียา อยู่วิทยา
  6. คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา
  7. คุณนุชรี อยู่วิทยา

คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและพนักงานของกลุ่มธุรกิจ TCP ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือกระบวนการต่างๆ ของคดีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคลของคุณวรยุทธ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้