ถกสำรองข้าวเพิ่มในอาเซียน

239
แชร์ข่าวนี้

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะเลขานุการถาวร คณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 40 ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพ โดยในปีนี้มีสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ยกเว้นมาเลเซีย และ ลาว, รวมทั้ง

สำนักเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน และองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม เข้าร่วมประชุมด้วยสำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์อาหาร 4 ชนิดหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และถั่วเหลืองในปัจจุบัน รวมทั้งคาดการณ์ผลผลิต การบริโภค การค้า และปริมาณสำรองอาหารของภูมิภาคและของโลก รวมถึงหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มปริมาณสำรองด้วย ซึ่งพบว่าอาหารของอาเซียนมีเพียงพอ โดยเฉพาะข้าว ซึ่งในปี 63 คาดว่าปริมาณการบริโภคข้าวอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 100.35 ล้านตัน จาก 99.89 ล้านตัน ในปี 62 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นที่ 0.46% “อาเซียนได้หารือความเป็นไปได้ในการเพิ่มปริมาณข้าวสำรองภายในอาเซียนบวกสาม (เกาหลี ญี่ปุ่น จีน) ในรูปแบบสัญญา (Earmark stock) เนื่องจากปริมาณสำรองเดิมอยู่ที่ 787,000 ตัน อ้างอิงจากข้อตกลงการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงของอาเซียน ที่กำหนดปริมาณมาตั้งแต่ปี 2522 จึงเห็นควรให้ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการเพิ่มปริมาณสำรองข้าวฉุกเฉินนี้ จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านอาหาร แต่ที่ประชุมครั้งนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้”

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้