สรรพากร เตือน 2 ล้านคน ยังไม่ได้ยื่นจ่ายภาษี หมดเขต 31 ส.ค. 63

237
แชร์ข่าวนี้

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-2 ส.ค. 63 มีผู้ยื่นแบบแล้วกว่า 9.57 ล้านคน มีผู้เสียภาษีอีกราว 2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ จึงขอให้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

โดยแนะนำให้ยื่นแบบฯ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือยื่นผ่าน RD Smart Tax Application ทางโทรศัพท์มือถือเฉพาะแบบ ภ.ง.ด. 91 (กรณีไม่นำเงินได้ของคู่สมรสมายื่นรวม) ก็จะช่วยประหยัดเวลาการยื่นแบบฯ และได้รับคืนภาษีเร็วขึ้น เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ “New Normal”

ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนต่างๆ เช่น เงินบริจาค (e – Donation) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เบี้ยประกันสุขภาพ ได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้