ราชกิจจาฯ ประกาศศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง!

183
แชร์ข่าวนี้

เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “ศรีอ่อน” ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

วันที่ 13 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.2179/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มลละลาย 4 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยธนาคารกรุงไทย โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้จำเลยล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายธนกฤต ศรีอ่อน จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละาย พ.ศ.2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง "ศรีอ่อน" ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “ศรีอ่อน” ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

cr. ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้