“บิ๊กตู่” ขอนายจ้างอย่าปลดแรงงาน

178
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธาน พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2563 ว่า ต้องการให้ผู้ส่งออกนำวิกฤติที่เกิดขึ้นขณะนี้ในโลกยุคนิว นอร์มอล (ชีวิต วิถีใหม่) มาเป็นโอกาส เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากทุกมิติ ทั้งด้านเกษตรกรรม อาหาร การทำหีบห่อ และต้องคิดผลผลิตใหม่ของธุรกิจให้มากขึ้น รัฐบาลก็ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม การนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตสินค้า ฯลฯ โควิด-19 ทำให้ทุกคนลำบากเดือดร้อน โดยเฉพาะลูกจ้างพนักงาน ผมขอขอบคุณหลายๆบริษัทที่ช่วยรัฐบาล ช่วยลูกน้องตัวเอง ไม่ลดการจ้างงาน รัฐบาลไม่สามารถดูแลได้ทั้งหมดอยู่แล้ว และใช้เงินจำนวนมากดูแลช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คงไม่พอ จึงฝากผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลให้ดูแลกันด้วย เพราะเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกัน มีฝีมือ หากตกงานก็ไม่รู้จะไปที่ไหน ขอช่วยหาวิธีการที่เหมาะสมปรับตัวในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้แรงงานด้วย

“ในโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 และกำลังจะไปสู่ 5.0 จากยุค 4 จี ก็จะไป 5 จี มีการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบกับ การพัฒนาทักษะผู้ผลิต การนำเทคโนโลยีและดิจิทัล มาใช้เป็นเรื่องสำคัญ ขอฝากเจ้าของกิจการอย่าทิ้งลูกจ้าง พนักงาน ต้องพัฒนาให้ควบคู่ไปด้วย เราอยู่ในยุคนิว นอร์มอล แต่เมื่อลดคนในแต่ละบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หรือเอสเอ็มอี ถ้าเราใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด ก็ต้องหาทางดูแลลูกจ้างพนักงานของบริษัทไว้ด้วย เพราะเขาเป็นผู้นำในครอบครัว ตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านตรงนี้ สิ่งสำคัญที่สุดต้องฝึกคนให้ทำงานกับเครื่องจักรได้ เพราะการเอาไปใช้ทีเดียวคงลำบาก เป็นปัญหาที่ฝากให้เจ้าของบริษัทช่วยดูแลด้วย”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ปีนี้การส่งออกของไทยหดตัวลง แต่ถือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่การส่งออกหดตัวมาก ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆเพราะมีบางประเทศที่การส่งออกติดลบมากกว่าไทย ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้การส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก และต้องมาเน้น 2 ส่วน คือ 1.การค้าออนไลน์ ทดแทนระบบออฟไลน์ เพื่อให้มีช่องทางการค้าต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบมีทั้งเรื่องของพหุภาคีและทวิภาคีแบบออนไลน์ ซึ่งตนได้นำผู้ส่งออกมารวมกันแล้วร่วมกัน เจรจาการค้าผ่านออนไลน์ 2.เน้นการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน เพราะเป็นช่องทางที่จะเพิ่มยอดการส่งออกได้อย่างรวดเร็ว

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้