“สุริยะ” หารือ “ปรีดี” อุ้มกลุ่มรถยนต์ ชูแผนนำคันเก่ามาแลกคันใหม่

186
แชร์ข่าวนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ย.นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะไปหารือกับกระทรวงการคลัง ถึงนโยบายการช่วยเหลือ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนนำรถยนต์เก่าที่มีอายุ 15-20 ปี มาแลกรถยนต์ใหม่ โดยผู้ร่วมโครงการจะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และแนวทางนี้นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาซากรถยนต์เก่าที่สร้างมลพิษ เพื่อนำไปสู่การกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งมีอยู่ถึง 3 ล้านคันแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นตลาดรถยนต์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวด้วย

“ผมต้องไปหารือกับนายปรีดี ดาวฉาย รมว.คลังเพื่อหาแนวทางร่วมกัน และหาก รมว.คลังเห็นชอบกับมาตรการดังกล่าว ก็จะหารือกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินงานซึ่งระยะแรกจะเร่งสรุปแนวทางทั้งหมดภายใน 2-3 เดือน ข้างหน้า และวางกรอบไว้ว่าโครงการนี้จะมีเวลาดำเนินงาน 5 ปี”

นายสุริยะกล่าวต่อว่า สำหรับการกำจัดซากรถยนต์เก่า จะเป็นไป ตามนโยบายที่มุ่งเน้นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มีเป้าหมายลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 และเศษซาก รถยนต์ก็จะนำมาสร้างประโยชน์ใหม่ โดยหลักการเบื้องต้นจะมีการตั้งกองทุนเพื่อระดมเงินในการบริหารจัดการซากรถยนต์เก่า ที่รูปแบบจะมีการตั้งศูนย์รวบรวมกำจัดซากรถยนต์และการส่งเสริมให้เกิดโรงงานกำจัดซากรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีอยู่ 1 ราย คือบริษัท กรีน เมทัล จำกัดแต่ยังไม่เพียงพอในการให้บริการ และหากผู้ที่นำรถยนต์เก่ามาแลกรถยนต์ใหม่จะมี 2 ส่วนช่วยเหลือ คือ สำหรับผู้ที่เสียภาษีในระบบของกรมสรรพากรอยู่แล้ว ก็สามารถนำเงินจากการซื้อรถยนต์ใหม่ไปหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 100,000 บาท และส่วนผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีรายปีของกรมสรรพากรก็จะได้รับคูปองส่วนลดราคาเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ เป็นต้น

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้