1. ตรงนี้คือระบบใหม่นะครับ

2. ใปหน้าหลังบ้านคลิ๊กที่ Elite Video Player

3. ไปที่ Edit

4. คลิ๊กที่ Videos

5. แก้ข้อมูลในช่องที่เห็นในรูป 1. Video Title 2. Description 3. Info 4. Thumbnail Image 5. Youtube ID (ช่องอื่นไม่ต้องแก้)

6. เลื่อนลงไปด้านล่างจะเห็นว่ามีทั้งหมด 3 วิดีโอที่ต้องแก้

7. หลังจ้ากแก้หมดทั้ง 3 วิดีโอแล้ว เลื่อนลงไปข้างล่างสุดแล้วกดที่ Save Changes gxHovyo;jklegiH0

สงสัยต้องไหนขอให้ถามนะครับ เพราะว่าถ้าผิดวิดีโอจะไม่ขึ้น