ราชทัณฑ์ ชี้แจงละเอียดยิบ หลังผู้ชุมนุมอ้างคุณภาพอาหารในเรือนจำ ไม่ได้มาตรฐาน

234
แชร์ข่าวนี้

จากกรณีที่ ผู้ร่วมชุมนุมแนวร่วมเยาวชนปลดแอก ที่เคยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ได้กล่าวถึงการประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องขังรับประทานภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานว่า ไม่ได้มาตรฐานและขาดคุณภาพ
ล่าสุด วันนี้ (15 พ.ย.63) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารให้กับผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ และการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงการประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้ามาตรวจสอบ พร้อมทั้งกำชับดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบของอาหารทุกชนิด ต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีมาตรฐาน สะอาด และสดใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำรายการอาหารประจำวันให้ผู้ต้องขังได้รับทราบ ซึ่งการจัดอาหารก็เป็นไปตามความเหมาะสมตามสภาพของพื้นที่แต่ละท้องถิ่น โดยต้องให้มีคุณค่าทางโภชนาการตามที่กำหนดไว้ หรือในกรณีผู้ต้องขังป่วย ก็มีการจัดอาหารแยกจากผู้ต้องขังทั่วไป รวมถึงผู้ต้องขังที่ไปศาลต้องมีการจัดแยกอย่างเหมาะสม ส่วนอาหารผู้ต้องขังมุสลิมก็ต้องแยกภาชนะในการปรุงอาหารอย่างชัดเจน

สำหรับการประกอบอาหาร ก็มีการกวดขันตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขังที่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารให้มีความสะอาด เช่น การตัดเล็บให้สั้น การตัดผม สวมเสื้อผ้า และหมวกที่สะอาดในระหว่างประกอบอาหาร อีกทั้งได้ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเข้าตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขังเป็นประจำ

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำ ดูแลความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร และการเตรียมอาหาร รวมถึงภาชนะสำหรับใส่อาหารที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงกับภายนอก ตลอดจนการจัดการเศษอาหารสดและอาหารที่รับประทานแล้ว ให้นำออกนอกเรือนจำทุกวันเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคต่างๆ

นายอายุตม์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้กรมราชทัณฑ์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเครื่องบริโภคสำหรับผู้ต้องขังซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเชื้อเพลิง ค่าข้าวสารและค่าอาหารดิบ เป็นจำนวนเงินเพียง 54 บาท/คน/ 1 วัน (3 มื้อ) แต่กรมราชทัณฑ์ยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการมากที่สุด และพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้