ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1) ( ราคาทองลดลง 50 บาท  ) ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.00 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท  ...

คนละครึ่ง แจก 3,000 บาท รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องโอนเงิน 3,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังรวดเดียว แนะทยอยโอนได้ น.ส. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุโครงการคนละครึ่งที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ 3,000 บาท ร่วมใช้จ่ายระหว่างรัฐบาลกับประชาชนคนละ 50% แต่ไม่เกินวันละ 150 บาท ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วไม่ต้องโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังทีเดียว 3,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์โอนเงินเข้าแอปฯ...

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1) ( ราคาทองเพิ่มขึ้น 100 บาท  ) ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,697.00บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ 28,300.00 บาท   ขอขอบคุณ...

​นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนิน “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64” เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ที่แน่นอน ลดความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 452,000 ราย วงเงินงบประมาณ 1,867 ล้านบาท ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ณ ความชื้น...

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนบริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและปัจจุบันยังไม่เปิดบินได้ตามปกติ บริษัท จึงจำเป็นต้องจัดโครงการร่วมใจเสียสละ เพื่อช่วยยืดกระแสเงินสดออกไป แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ 1.โครงการร่วมใจจากองค์กร แผน A เป็นโครงการที่ให้พนักงานที่เสียสละสมัครใจเข้าร่วมโครงการและลาออก โดยจะเปิดรับสมัคร ระหว่าง 19-28 ต.ค.63 และมีผลในวันที่...

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง ให้ประชาชนชิงสิทธิ์ 3,000 บาท กำหนดโควตา 10 ล้านคน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อีกแค่วันเดียวเท่านั้นที่กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพื่อชิงเงิน 3,000 บาท ใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าหาบเร่แผงลอยโดยกำหนดสิทธิ์ให้ 10 ล้านบาท เริ่ม 16 ต.ค. นี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06:00-23:00 น. คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง  มีบัตรประจำตัวประชาชน และบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ...

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงแอปพลิเคชั่นเป๋าตังสุขภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ หรือตรวจสอบสิทธิ์และข้อมูลต่างๆ โดยมีเนื้อหาดังนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว “กระเป๋าตังสุขภาพ” หรือ “Health Wallet” บน แอปฯ เป๋าตัง เริ่ม 15 ต.ค. 63...

ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เพื่อขอรับเงิน 3,000 บาท ได้บ้าง? “คนละครึ่ง” เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ให้ผู้ค้ารายเล็กเช่นกลุ่มหาบเร่แผงลอยโดยเป็นการร่วมจ่ายเงินซื้อสินค้าระหว่างรัฐบาลกับประชาชนคนละครึ่ง ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน หรือไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการฯ (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) รวมวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์มีดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน และบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป...

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระบุ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ผู้พิการจะได้เบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท จากเดิม 800 บาทต่อคนต่อเดือน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 เพจเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความถึงการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ เริ่ม 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป...

เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยเงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 9 ต.ค. 63 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน ต.ค. 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2563 เงินออกวันที่ 9 ตุลาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน) ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก...