นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยข้อมูลปริมาณเฉลี่ยผู้โดยสารรายวันในระบบขนส่งทางรางทุกระบบ พบว่าปริมาณผู้โดยสารลดลงกว่า 88.8% ซึ่งจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางที่ลดลงนั้น เกิดขึ้นภายหลังจากการประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 27 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง ฉบับที่ 28 ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีผลต่อปริมาณการเดินทางในระบบขนส่งทางราง ได้แก่...

หลังจากโรงงานผลิตสินค้าหลายแห่งมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะโรงงานผลิตอาหารสดต่างๆ ทั้งเนื้อไก่ ไข่ไก่ เนื้อหมู จากการสำรวจห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ย่านลาดพร้าว พบว่า สินค้าเนื้อสัตว์หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ เนื้อหมู รวมถึงไข่ไก่ ไม่มีสินค้าวางจำหน่าย ซึ่งจากการสอบถามไปยังพนักงานขาย บอกว่าทางโรงงานแจ้งงดส่งสินค้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ เนื่องจากโรงงานมีพนักงานติดโควิด-19 จึงไม่สามารถผลิตสินค้าส่งให้กับทางห้างได้ตามปกติ มีเพียงสินค้าอาหารทะเลบางส่วนที่ยังวางจำหน่ายได้ และอาหารประเภทแช่แข็งซึ่งยังมีสต๊อกอยู่บางส่วนวางจำหน่ายให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม นอกจากสินค้าอาหารสดแล้ว ในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทราย ข้าวสาร น้ำมันพืช...

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากกรมฯได้ร่วมกับแพลทฟอร์มออนไลน์ “Shopee” พัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านการค้าออนไลน์ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาผลักดันให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นภายในต่างจังหวัดมีการขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น สร้างความหลากหลายของช่องทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า โดยจัดหลักสูตร e-Learning ผ่านเว็บไซต์ www.shopeebootcamp.com โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจบหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 185 ราย พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการภายในจังหวัดทุกประเภททั้งผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการSMEs และเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่ได้รับคำปรึกษา ทางกรมฯจะทดลองจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับ Shopee จัดแคมเปญ “สุขใจซื้อของไทย”...

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปยังพี่น้องประชาชนหลายกลุ่ม จึงได้มอบหมายให้ทีมงานลงพื้นทีมมอบข้าวกล่องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้นำไปมอบให้กับแคมป์คนงานก่อสร้าง บุคลากรทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม ขณะนี้ได้ขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ในครั้งนี้ได้มอบให้แก่ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก และกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสานงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ขอบคุณในน้ำใจและความเสียสละของทีมจิตอาสาที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากทุกภาคส่วน จะทำให้สถานการณ์จะค่อย ๆ ดีขึ้นและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอน”   ขอขอบคุณ แหล่งที่มา : INNnews

เยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเงิน 2,500-5,000 บาท เข้าพร้อมเพย์วันไหน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงมาตราการเยียวยากลุ่มแรงงานใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ ศคบ. คุมเข้ม 13 จังหวัด ว่าการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จะเป็นลักษณะดังนี้...

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าวงเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ล่าสุดมีการดำเนินการไปแล้ว 301 โครงการวงเงินรวม 992,802.83 ล้านบาททำให้มีวงเงินเหลือใน พ.ร.ก. อีก 7,197.17 ล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายของภาครัฐในการดำเนินโครงการมีการเบิกจ่ายแล้ว 782,091.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.78 โดยทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. มีการกู้เงินโดยเป็นการทยอยกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินโครงการแล้ว 843,514...

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ว่า แม้ประเทศไทยจะยังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน แต่ ธอส. ยังคงสามารถทำหน้าที่ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564...

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย.64 โดยระบุว่าการ ส่งออก เดือนมิ.ย.64 มีมูลค่า 23,699.43 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 43.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี เนื่องจากสินค้าเกษตร ที่มีอัตราการขยายตัวสูงมากถึง 59.8% และมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปีสามารถทำรายได้เข้าประเทศถึง 71,473.5...

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย เปิดเผยว่า ทางสมาพันธ์ได้ร่วมกับภาคีพันธมิตรอีก 24 องค์กรออกแถลงการณ์ร่วมกัน ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEทั่วประเทศ 6 มาตรการ อาทิ การพักต้นพักดอก ให้กับผู้ประกอบการอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม การลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินเชื่ออยู่ในระบบสถาบันการเงิน การยกเว้นเครดิตบูโร เป็นเวลา 2 ปี และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ และกองทุนฟื้นฟู...

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีอัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...