นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมที่คนไทยส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ด้วยความสมัครใจ เพื่อประโยชน์ด้านสุขอนามัยของตนเองและผู้อื่น แม้จะมีการผ่อนคลายข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 แล้ว ซึ่งหลักปฏิบัติตนแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ยังสามารถใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกวัน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อี่น ทั้งนี้ รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19...

นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจาย อำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร มีมติส่งเรื่องถึง ‘มหาดไทย’ พิจารณา เพื่อผลักดันให้การรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกมธ.และรัฐสภา และปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีขอบเขตอำนาจ และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ว่า ตนเห็นด้วย และสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงตามหลักการประชาธิปไตย ให้ประชาชนในพื้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการพัฒนาจังหวัดของตนเอง เพราะพรรคไทยสร้างไทยมีหลักการ และให้ความสำคัญกับการปลดปล่อย (Liberate)...

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเป็นการปรึกษาหารือปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งนอกจากปัญหาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนที่สมาชิกนำเข้าหารือจำนวนมาก ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร และขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ปัญหาถนนชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม และปัญหาไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ปัญหาผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงมีสมาชิกนำเข้าหารือ โดยขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยเฉพาะราคาน้ำมัน และก๊าซ LPG ที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังโรงกลั่นลดค่ากลั่นน้ำมันดิบลงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกหารือปัญหาอื่นๆ ทั้งปัญหาผลกระทบจากการปลดล็อคกัญชาที่ผิดหลักศาสนาอิสลามและอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาไม่มีที่ดินทำกินของประชาชน ขอขอบคุณ แหล่งที่มา...

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ที่พาดพิงถึงตนเองว่าตีกินทางการเมือง ว่า ตนยึดถือผลประโยชน์พี่น้องประชาชนมากกว่ามารยาททางการเมือง และการที่เสนอชื่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ถูกซักฟอกแทนนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่าบริหารงานด้านพลังงาน...

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ถึงกรณีไอลอว์เปิดชื่อ ส.ว. แต่งตั้งเครือญาติเป็นคณะทำงาน ซึ่ง ส.ว.ที่มีญาติตัวเองเป็นคณะทำงานมากที่สุดคือ กิตติศักดิ์ ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ และเป็นประเด็นไปแล้ว มีการตรวจสอบแล้วตั้งแต่ในช่วงแรกของการเข้ารับตำแหน่ง ไม่ใช่เรื่องลับลมคมใน เป็นเรื่องเก่าที่ตรวจสอบไปแล้ว ดังนั้น ส.ว.ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า ไม่ได้ขัดต่อระเบียบ และเป็นเรื่องที่กระทำได้ ไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎ หมายหรือผิดระเบียบ และไม่ขัดต่อจริยธรรม ส่วนเหตุผลในการแต่งตั้งเครือญาติของตัวเองมาเป็นคณะทำงานนั้น เห็นว่า ระเบียบนี้เป็นระเบียบเดียวกับ ส.ส. บางคนก็แต่งตั้งไม่เต็มจำนวน...

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส. ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ตรวจสอบคำร้องของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า ในเมื่อจะมีการทบทวนญัตติแล้ว จึงขอฝากให้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทบทวนชื่อของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย เนื่องจากการบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความล้มเหลว และที่ผ่านมาได้เคยตอบกระทู้ ส.ส.ในที่ประชุมสภาฯว่าไม่สามารถนำกำไรของโรงกลั่นของ ปตท. มาช่วยเหลือประชาชนได้ เพราะจะเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่มาวันนี้กลับมีการสั่งให้ลดค่าการกลั่นได้ โดยใช้ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นตนจึงขอเรียกร้องไปยังฝ่ายค้าน...

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ตลาดสดจำเริญยนต์โต้รุ่งตลอดกาล ต.ล้อมแรด อ.เถิน ช่วยนายเดชทวี ศรีวิชัย หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จังหวัดลำปาง โดยขอให้ชาวลำปางเลือกผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยไปช่วยกันจัดการงูเห่าหรือนักการเมืองหิวกล้วยหิวแสงที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งระบอบประชาธิปไตยทำให้ได้รัฐบาลไม่ดี แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ สุดท้ายคนที่ซวยคือประชาชน รัฐบาลนี้แจกกล้วย แจกกัญชา แต่หมดปัญญาแก้เศรษฐกิจปล่อยชาวบ้านเผชิญปัญหาตามยถากรรม     โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่าตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักจากภาวะข้าวของแพงน้ำมันแพงแต่ค่าแรงรายได้เท่าเดิม หลายคนยังตกงานอยู่ไม่มีงานทำ เงินที่กู้เขามารัฐบาลก็แจกไปหมดแล้วไม่มีแจกอีก แล้วจะอยู่กันยังไง พอไม่มีเงินชาวบ้านก็ต้องไปกู้นอกระบบมาใช้สุดท้ายต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกแบบรายวันกลายเป็นวงจรอุบาทว์ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือผลงานสุดห่วยแตกของรัฐบาลชุดนี้ที่ชาวบ้านจะต้องจำเอาไว้และอย่าไปเลือกคนของฝ่ายนั้นเข้ามาอีก และขอให้ชาวบ้านจับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ให้ดีเพราะจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่...

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แนะประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการป่วยหนัก และการเสียชีวิต หลังประเทศไทยมีการผ่อนคลายมาตรการให้มีการเปิดประเทศ เปิดสถานบริการ ผับ บาร์คาราโอเกะ ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ สถานที่ท่องเที่ยวมีผู้คนมากขึ้น หลายประเทศต่างชื่นชมเราที่สามารถแก้ไขและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้ดี ทั้งนี้ เราทุกคนยังต้องคอยเฝ้าระวัง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และฉีดวัคซีนตามที่สาธารณสุขกำหนด...

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์กัญชา กัญชง กระท่อมให้บริการครบวงจร พร้อมสายด่วน 1174 ลุยเช็คระบบลงทะเบียนแจกต้นกล้ากัญชาวันแรกตามโครงการล้านต้นสู่ครัวเรือน เดือนละ 1 – 2 แสนต้น โดยกรมวิชาการเกษตร? ได้สร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสู่เกษตรกร สามารถช่วยยกระดับการผลิตของเกษตรกร ตลอดจนช่วงแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามความต้องการ ที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย และจะนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ทางการแพทย์...

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง แถลงข่าวถึงกรณีกระแสข่าวมีผู้เสียชีวิตจากการใช้กัญชาว่า สภามีมติเห็นชอบ ปลดล็อกกัญชาให้สามารถใช้ได้ ซึ่งร่างที่พรรคภูมิใจไทยเสนอ เป็นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ไม่ได้สนับสนุนทางสันทนาการ โดยเมื่อวานนี้การปรากฎข่าวออกมาว่า มีผู้เสียชีวิตหรือป่วยเพราะการเสพกัญชา ทางพรรคภูมิใจไทยได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ไม่เป็นความจริง ดังนั้นจึงต้องออกมาชี้แจงสังคมว่าภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขเตือนให้ประชาชนใช้กัญชาด้วยความระมัดระวัง ซึ่งหากติดตามเรื่องนี้ จะพบว่ามีผู้ลงทะเบียนแอปปลูกกัญ กว่า 37 ล้านคน และในแอปมีคำเตือนและคำแนะนำว่าใช้อย่างไร ทั้งนี้...