กกพ. ลดค่า Ft เดือน ม.ค.-เม.ย. 64 เป็นของขวัญปีใหม่

208
แชร์ข่าวนี้

ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติ ลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 64 ลงอีก -2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรือเรียกเก็บค่า Ft ที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งลดลงจากเดิมที่เรียกเก็บที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.61 บาทต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปัจจุบันที่ 3.63 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนนั้น

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงพร้อมตอบสนองนโยบายดังกล่าว

สามารถติดตามอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ล่าสุดได้ที่ https://www.mea.or.th/download/2985/3195

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้