“ศรีสุวรรณ” เล็งเอาผิดนายกฯ สนับสนุนยึดที่สาธารณะ สร้างบ้านมั่นคง

196
แชร์ข่าวนี้

“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง กมธ. เอาผิดนายกฯ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ว่า พื้นที่นี้เคยมีสภาพเป็นคลองสาธารณะมาก่อนและมีชาวชุมชนปลูกบ้านอาศัยอยู่ตามแนวริมคลองมากว่า 77 ปีแล้ว แต่กลับมีการไล่รื้อให้ชาวบ้านออกไป แล้วนำพื้นที่ดังกล่าวมาถมปรับสภาพพื้นที่ โดยกรมธนารักษ์ ซึ่งคลองสาธารณะ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตาม ป.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.1304 (2) และเป็นที่ดินของรัฐ จึงต้องห้ามมิให้ใครเข้าไปยึดถือครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.9 (1)(2) และ(3) มีความผิดตาม ม.108 ทวิ วรรคสอง และ ม.117 ม.118 แห่ง พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 18 มค.2515 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2535 การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายชัดเจน

ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธาน ย่อมถือว่าเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายใช่หรือไม่ จึงจะนำความไปร้องเรียนให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในสภาผู้แทนราษฎร ทำการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใส เพื่อนำไปอภิปรายในสภาฯต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้