อนุญาตต่างชาติลงทุนในไทยพย.มูลค่า1.2หมื่นล.

234
แชร์ข่าวนี้

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมฯ ได้มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจ ในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งสิ้น จำนวน 55 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 22 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 33 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 12,877 ล้านบาท ทั้งนี้ มีจำนวนการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเท่ากันกับเดือนก่อนหน้า แต่มีเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 หรือ เพิ่มขึ้น 4,374 ล้านบาท

โดยนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน 12 ราย เงินลงทุน 2,193 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 11 ราย เงินลงทุน 8,624 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 ราย เงินลงทุน 8 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงสนใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้