www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ขอรับ 7,000 บาท ช่วยอะไรบ้างเช็กเลย!

242
แชร์ข่าวนี้

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ขอรับสิทธิ 7,000 บาท คาดสำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟน ให้ใช้จ่ายสิทธิผ่านบัตรประชาชน

ในโลกโซเชี่ยลมีการแชร์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับปุ่มสีแดงใหม่ “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาบนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยคาดว่าปุ่มดังกล่าวจะเป็นช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยที่ไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคารของรัฐ หรือจุดรับลงทะเบียนเราชนะ เพื่อลดความแออัดของจุดรับลงทะเบียนนั้นๆ

แน่นอนว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถให้ญาติ, บุตรหลาน หรือผู้ดูแล ลงทะเบียนในปุ่มดังกล่าวได้ โดยมีวิธีการลงทะเบียนง่ายๆ ดังนี้

webnew

 • เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เลือกปุ่มสีแดง “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ”

webnew1

 • อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำเครื่องหมายยินยอมข้อตกลงและกดยืนยัน

webnew2

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อกลาง (ถ้ามี)
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรอก 2 หลักแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษและ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข)
  • วันเดือนปีเกิดที่ปรากฎอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน

webnew3

 • กรอกที่อยู่ปัจจุบัน ถนน จังหวัด เขต/อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์
  • ข้อมูลการติดต่อ
   • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
   • ชื่อ-นามสกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้
  • ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดต่อได้

เมื่อกรอกครบควรตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนทำเครื่องหมายยืนยันข้อมูล และกดลงทะเบียน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้