คนมองม็อบทำโควิดระบาดซ้ำเติมทุกข์ปชช.

136
แชร์ข่าวนี้

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,858 ตัวอย่าง เรื่อง ม็อบ ต้นตอ โควิด ทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2564 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.2 ม็อบทำให้เกิด การแพร่ระบาดโควิด ซ้ำเติมความทุกข์ยาก เดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ ส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อยละ 97.1 ระบุ ม็อบ ทำประชาชนเดือดร้อนยิ่งกว่า ตัวกฎหมายมาตรา 112

ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 ระบุ ม็อบ มุ่งทำร้าย สถาบันหลักของชาติ อันเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ร้อยละ 95.2 ระบุ แกนนำม็อบ เชื่อมโยงผลประโยชน์ต่างชาติ ชักศึกเข้าบ้าน โกยเงินเข้าตนเอง และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 กังวล รัฐบาลต่างชาติอยู่เบื้องหลังม็อบไทย ม็อบพม่า

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.7 ระบุ ประชาชนทั่วไป ขยันหมั่นเพียรหากินสุจริตด้วยตนเองค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ไม่ใช่พวกโหนม็อบหากิน สร้างชื่อเสียงทำตัวเองเด่นดัง ในขณะที่ ร้อยละ 14.2 ระบุปานกลาง และร้อยละ 10.1 ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เลย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.7 ระบุ ม็อบ ทำให้คนหาเช้ากินค่ำ ลำบาก ค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ร้อยละ 18.1 ระบุ ปานกลาง และร้อยละ 12.2 ระบุ ค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เลย

ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.6 ระบุ ม็อบ ทำให้คนป่วยจะไปโรงพยาบาล เดินทางลำบาก ค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ร้อยละ 18.4 ระบุ ปานกลาง และร้อยละ 13.0 ระบุ ค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เลย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้