Facebook บรรลุข้อตกลงจ่ายค่าเนื้อหาข่าวกับสื่อใหญ่ออสเตรเลีย

304
แชร์ข่าวนี้

สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) บรรลุข้อตกลงกับบริษัทสื่อ นิวส์คอร์ป (News Corp) ของออสเตรเลีย เพื่อจ่ายค่าเนื้อหาข่าวของสำนักข่าวดังกล่าวในเฟสบุ๊ค ภายใต้กฎหมายใหม่ของออสเตรเลีย

ซีอีโอของนิวส์คอร์ป โรเบิร์ต ธอมป์สัน กล่าวว่า “ข้อตกลงนี้ถือเป็นหลักสำคัญในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางการพาณิชย์สำหรับองค์กรสื่อต่าง ๆ และจะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อธุรกิจข่าวของออสเตรเลีย”

ด้านหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือด้านข่าวของเฟสบุ๊คในออสเตรเลีย แอนดรูว์ ฮันเตอร์ กล่าวว่า ข้อตกลงใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ใช้เฟสบุ๊ค 17 ล้านคนในออสเตรเลียสามารถเข้าถึงเนื้อหาข่าวพิเศษและวิดีโอข่าวด่วนจากเครือข่ายสื่อของนิวส์คอร์ปในระดับต่าง ๆ ได้

gettyimages-142610768

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ รวมถึงมูลค่าเงินที่เฟสบุ๊คต้องจ่ายให้กับนิวส์คอร์ปสำหรับเนื้อหาข่าวดังกล่าว

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมายกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเช่น เฟสบุ๊ค และ กูเกิล ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับสื่อในท้องถิ่นหรือในประเทศสำหรับเนื้อหาที่ทางบริษัทนำมาใช้

โดยรัฐสภาออสเตรเลียออกกฏหมายดังกล่าวซึ่งอนุญาตให้คณะอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลสามารถตัดสินเรื่องราคาที่บริษัทเทคโนโลยีควรต้องจ่ายให้กับสื่อเจ้าของเนื้อหาถ้าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำความตกลงกันได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้