พาณิชย์ขึ้นเหนือคุยFTAติวส่งออกกาแฟ-กล้วยหอม

239
แชร์ข่าวนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้นำผู้เชียวชาญเร่งให้ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA สร้างแต้มต่อทางการค้าและขยายการส่งออกให้กับสินค้าเกษตรของไทย ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายนนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ประกอบการกาแฟ Acaba Coffee อำเภอแม่ออน พัฒนาเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยรองรับการแข่งขันในยุคการค้าเสรี ในปี 2563 ไทยส่งออกสินค้ากาแฟสำเร็จรูป มูลค่าสูงถึง 99.62 ล้านเหรียญสหรัฐ และพบกับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมเมืองแกน อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จและเหมาะกับการเป็นต้นแบบที่ดีในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต โดยกล้วยหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ในปี 2563 มีมูลค่าส่งออก 3.45 ล้านเหรียญสหรัฐ

พาณิชย์ขึ้นเหนือคุยFTAติวส่งออกกาแฟ-กล้วยหอม

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ กรมฯ เน้นเสริมสร้างความรู้เตรียมความพร้อมให้ภาคเกษตรไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัยตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดได้

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้