“จุรินทร์”หนุนกระจายวัคซีนข้ามพรมแดน

154
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อเวทีการประชุมพรรคการเมืองนานาชาติ ซึ่งเป็นเวทีการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับพรรคการเมืองนานาชาติ หัวข้อ“For the People’s Well-being:The Responsibility of Political Parties” ผ่านระบบ Vdo Conference โดยมีประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธาน นายจุรินทร์ได้สวัสดีจากประเทศไทยในนามของพรรคประชาธิปัตย์ ประเทศไทย และแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการกล่าวปาฐกถาภายใต้หัวข้อ “เพื่อความผาสุกของประชาชน: ความรับผิดชอบของพรรคการเมือง”

โดยนายจุรินทร์ เริ่มด้วยการกล่าวแสดงความยินดีและขออำนวยพรในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความสามารถในการเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน มากถึงจำนวน 100 ล้านคนให้พ้นจากความยากจน ภายในระยะเวลาเพียง 8 ปี ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นโมเดลในการพัฒนาของหลายประเทศได้

และนายจุรินทร์เคยได้รับเชิญไปดูงานแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลจีน ช่วงเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยยังคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและบทบาทผู้นำในการวิจัยและพัฒนาจนสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กลายเป็นผู้จำหน่ายวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่แก่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ก็รู้สึกขอบคุณ และขอเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความผาสุกแก่ประชาชนในฐานะพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง

นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ยังเห็นว่า ตราบเท่าที่โลกยังได้รับวัคซีน ไม่ทั่วถึง โอกาสที่โลกจะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนยังเป็นเรื่องยาก พรรคจึงสนับสนุนการส่งเสริมการกระจายวัคซีนข้ามพรมแดน โดยไร้ข้อจำกัด รวมทั้งสนับสนุนการใช้ CL Vaccine เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม สุดท้ายนี้ จากการที่โควิด-19 ถือเป็นภัยคุกคามของโลก จึงมีความจำเป็นที่พรรคการเมืองต้องร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อร่วมกันสร้างความผาสุกให้เกิดกับพลเมืองในความรับผิดชอบของตน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนานในการยกระดับเป้าหมาย การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยเนื่องในโอกาสที่สำคัญในครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะขอยืนยันความทุ่มเทในการทำงานร่วมกันกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศสืบไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้