“ธนิกานต์”จี้รัฐแก้ปัญหาเตียงเต็มสร้างศูนย์พักคอยเพิ่ม

178
แชร์ข่าวนี้

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ภาพการเข้าคิวรอรับการตรวจคัดกรองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ยังไม่เช้า สะท้อนให้เห็นสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายวงกว้าง ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันเกือบ 3,000 รายต่อวัน ซึ่งคาดว่าเป็นตัวเลขที่ไม่รวมคลัสเตอร์แรงงานก่อสร้าง และเกินครึ่งของประชาชนในชุมชนแออัดยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง จึงได้เร่งประสานหารือผู้มีอำนาจฝ่ายบริหาร และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เสนอข้อเรียกร้องในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน บริหารจัดการ แก้ปัญหาเตียงเต็ม โดยการเร่งสร้างศูนย์พักคอยเพิ่ม

โดยน.ส.ธณิกานต์ กล่าวต่อว่า ตนได้รับการประสานจากทั้งประชาชนในเขตและนอกเขต ตลอดจนสำนักงานเขต เรื่องผู้ติดเชื้อในชุมชนตกค้างรอเตียง เนื่องจากการระบาดใน กทม. เพิ่มขึ้นทุกวัน จำนวนเตียงไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อีกทั้งคนที่อยู่ในชุมชนที่ติดเชื้อหากไม่เร่งแยกออกมา จะยิ่งทำให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น โดยตนเห็นว่า ในเขตดุสิต มีหน่วยงานทหารหลายจุด และมีหลายอาคารที่อาจสามารถนำมาใช้ได้ และทหารเองก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในวิกฤติอยู่ตลอดเวลาในระยะเวลาที่ผ่านมา จึงอยากเสนอให้ใช้อาคารหน่วยงานทหารในเขตดุสิต ซึ่งมีจำนวน 10 กว่าแห่ง ทำเป็นศูนย์พักคอยเพิ่ม อาจเลือกมาเป็นอาคารนำร่อง ร่วมกับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลใกล้เคียง ให้ได้ตามมาตรฐาน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้