ส.ส.มณเฑียรมอบที่ดิน40ไร่ทำศูนย์พักคอย

192
แชร์ข่าวนี้

นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้เดิมที่เป็นค่ายลูกเสือแต่ปัจจุบันตั้งแต่เกิดโรคระบาด โควิด-19 ในประเทศไทย ค่ายลูกเสือจึงปิดไป ในฐานะที่ตนเองเป็นเจ้าของพื้นที่ค่ายลูกเสือดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับท้องถิ่น มอบที่ดินให้ใช้เป็นสถานที่พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะให้ประชาชนนั้นกลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนา ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานในพื้นที่ได้หาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งเป็นจุดพักคอย และไปทำประชาคม แต่ก็เกิดปัญหาเนื่องจากชาวบ้านกลัวการแพร่ระบาดของโรค จึงไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการทำจุดพักคอย ตนเองจึงมอบสถานที่ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง MT ฟาร์ม แห่งนี้เป็นสถานที่พักคอยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรืออยู่ระหว่างรอการตรวจ ซึ่งจุดพักคอย ซึ่งหากเป็นโซนของสถานที่กักกันชั่วคราวจะสามารถรองรับประชาชนได้ถึง 300-400 คน แต่ถ้าเป็นในรูปแบบของโซนการพักคอย จะได้ประมาณ 30-40 คน ซึ่งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเตียง เครื่องใช้ต่างๆทาง จุกพักคอยได้เตรียมให้ไว้เรียบร้อย รวมไปถึงจะมีบุคลากรทางการแพร่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งจุดพักคอยแห่งนี้จะเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งเอาไว้ สำหรับจุดพักคอยแห่งนี้ก็ยินดีรับประชาชนของชาวจังหวัดชัยนาททุกคนที่ประสบปัญหาติดเชื้อวิด-19 และอยากจะกลับมารักษาตัวที่จังหวัดชัยนาทก็สามารถติดต่อประสานหน่วยงานในพื้นที่ตลอดเวลา


แชร์ข่าวนี้